Scoutmöten

Skriv ut

Vi kommer att fortsätta med scoutmötena.  De program som finns för respektive avdelning kan komma att ändras. Vi följer de rekommenationer som myndigheterna ger och Scouterna samt Equmeias råd och riktlinjer.  Det som gäller nu är att Äventyrarna träffas på Gillbergavägen 4 A, Spårarna och Upptäckarna utanför Rotebrokyrkan.  Resten av terminens program kommer att vara utomhus.

Scoutmöte v 12