Scoutlagen och scoutlöftet

Scoutlagen handlar i grund och botten om att vara en schysst kompis och medmänniska, det är något som alla scouter försöker leva upp till.

Vi arbetar aktivt med våra värderingar genom att hela tiden diskutera dem i olika sammanhang.

Symbol för scoutlag och löfte

Scoutlagen

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
  2. En scout är ärlig och pålitlig.
  3. En scout är vänlig och hjälpsam.
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
  5. En scout möter svårigheter med gott humör.
  6. En scout lär känna och vårdar naturen.
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.

Scoutlöftet

Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen.

Valspråk och lösen

Var redo! Alltid redo!

Scouthälsningen

Scouthälsning görs genom att höger hands lillfinger böjs ned och tummen läggs över dess nagel. De övriga fingrarna hålls sträckta och ihop. Handen hålls mot pannan så att en naturlig vinkel bildas. De tre uppåtriktade fingrarna symboliserar tro, hjälpsamhet och att följa scoutlagen. Ringen, bildad av tummen och lillfingret, symboliserar kamratkretsen runt jorden. Det kan också betyda att den starke beskyddar den svage.

Scouthälsning används:

  • när flaggan, vår egen eller något annat lands, hissas eller halas.
  • när man på uppmaningen ”Var redo” svarar ”Alltid redo”.

Scouttecken, som utförs som scouthälsing fast med höger hand i axelhöjd och de tre fingrarna rakt upp, görs enligt internationell praxis vid scoutlöftets avläggande.

Scoutbönen

Den "nya", från 2011, scoutbönen är skriven av biskop Carolina Krook.

Livets Gud, som söker alla
du som ser till var och en,
till vad än du vill mig kalla
är jag redo bli din vän.
Tack för staden och naturen
och för glädje varje dag.
Tack för människor och djuren.
Hjälp mig följa scouters lag.

Scoutdräkt

Komplett scoutdräkt utgörs av antingen scoutskjorta, scout-T-shirt eller scoutpiké, tillsammans med halsduk. Equmeniascouts förbundshalsduk är Equmenialila. Halsduken rullas och läggs ovanpå kragen. Halsduken bärs antingen knuten (tex en vänskapsknop) eller ihophållen av en sölja.  Till scoutdräkten hör även Treklöver-Gilwellhalsduk, som får användas i stället för förbundshalsduk. Scoutdräkt bärs av alla scouter, oavsett åldersgrupp. En kår kan välja att använda en kårhalsduk, men då enbart i sammanhang där de inte representerar Equmenia. Om en Equmeniascout representerar Sverige, ex på internationella scoutläger, bärs Scouternas officiella halsduk.
scoutdr--kt.PNG