Scoutlagen och scoutlöftet

Scoutlagen handlar i grund och botten om att vara en schysst kompis och medmänniska, det är något som alla scouter försöker leva upp till.

Vi arbetar aktivt med våra värderingar genom att hela tiden diskutera dem i olika sammanhang.

Symbol för scoutlag och löfte

Scoutlagen

 1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
 2. En scout är ärlig och pålitlig.
 3. En scout är vänlig och hjälpsam.
 4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
 5. En scout möter svårigheter med gott humör.
 6. En scout lär känna och vårdar naturen.
 7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.

Scoutlöftet

Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen.

Valspråk och lösen

Var redo! Alltid redo!

Scouthälsningen

Scouthälsning görs genom att höger hands lillfinger böjs ned och tummen läggs över dess nagel. De övriga fingrarna hålls sträckta och ihop. Handen hålls mot pannan så att en naturlig vinkel bildas. De tre uppåtriktade fingrarna symboliserar tro, hjälpsamhet och att följa scoutlagen. Ringen, bildad av tummen och lillfingret, symboliserar kamratkretsen runt jorden. Det kan också betyda att den starke beskyddar den svage.

Scouthälsning används:

 • när flaggan, vår egen eller något annat lands, hissas eller halas.
 • när man på uppmaningen ”Var redo” svarar ”Alltid redo”.

Scouttecken, som utförs som scouthälsing fast med höger hand i axelhöjd och de tre fingrarna rakt upp, görs enligt internationell praxis vid scoutlöftets avläggande.

Scoutbönen

Den "nya", från 2011, scoutbönen är skriven av biskop Carolina Krook.

Livets Gud, som söker alla
du som ser till var och en,
till vad än du vill mig kalla
är jag redo bli din vän.
Tack för staden och naturen
och för glädje varje dag.
Tack för människor och djuren.
Hjälp mig följa scouters lag.

Scoutdräkt

Komplett scoutdräkt utgörs av antingen scoutskjorta, scout-T-shirt eller scoutpiké, tillsammans med halsduk. Equmeniascouts förbundshalsduk är Equmenialila. Halsduken rullas och läggs ovanpå kragen. Halsduken bärs antingen knuten (tex en vänskapsknop) eller ihophållen av en sölja.  Till scoutdräkten hör även Treklöver-Gilwellhalsduk, som får användas i stället för förbundshalsduk. Scoutdräkt bärs av alla scouter, oavsett åldersgrupp. En kår kan välja att använda en kårhalsduk, men då enbart i sammanhang där de inte representerar Equmenia. Om en Equmeniascout representerar Sverige, ex på internationella scoutläger, bärs Scouternas officiella halsduk.
scoutdr--kt.PNG
 • Käre fader i din himmel
  Du som alltid hjälper mig
  Vart jag går i världens vimmel
  Hör min bön som söker dig
  Hjälp mig leva dig till ära
  Hedra Sverige, mor och far
  Min och andras bördor bära
  Hjälp mig lyda scouters lag
  Amen
 • Käre far i himlen
  Tack att jag finns till
  Hjälp mig leva riktigt
  Göra det du vill
  Lär oss här på jorden
  Tycka om varann
  Låt oss få en framtid
  Skyddad av din hand
  Amen
 • Scoutdräkten (skjorta eller tröja) är en viktig del av scoutlivet och symboliserar både gemenskap och variation.  Gemenskapen kommer förstås från att alla har liknande klädsel och variationen kommer av att olika scoutförbund har olika sjalar, märken och dylikt.
  1. En scouts heder är att man kan lita på honom.
  2. En scout är trofast mot konungen, sitt land, sina scoutledare, föräldrar, arbetsgivare och underordnade.
  3. En scouts plikt är att vara till nytta och att hjälpa andra.
  4. En scout är vänlig mot alla och en god kamrat till varje annan scout, vilket land, samhällsklass eller trosbekännelse denne än må tillhöra.
  5. En scout är hövisk.
  6. En scout är djurvän.
  7. En scout lyder sina föräldrar, sin patrulledare eller scoutledare utan att göra några invändningar.
  8. En scout ler och visslar under alla svårigheter.
  9. En scout är sparsam.
  10. En scout är ren i tanke, ord och gärning.
  1. En scout talar sanning och står vid sitt ord
  2. En scout gör sin plikt mot Gud och fosterlandet
  3. En scout är andra till nytta och hjälp
  4. En scout är vänlig mot alla och en god kamrat
  5. En scout är uppmärksam och hövisk
  6. En scout är djurvän och skyddar naturen
  7. En scout lyder villigt sina föräldrar, lärare och ledare
  8. En scout tager alla svårigheter med glatt humör
  9. En scout är arbetsam och sparsam
  10. En scout är ren i tanke, ord och gärning