Dataskyddspolicy Equmenia Rotebro

Vi vill att du ska känna dig trygg när du delar med dig av dina personuppgifter till oss. Därför finns denna dataskyddspolicy för att på ett tydligt och transparent sätt visa hur dina data hanteras av oss och vad för rättigheter du har gällande dem.

Vem är ansvarig

Equmenia Rotebro (org. nr. 814800-3257) innefattar bland annat Rotebro scoutkår och Miditon. Vi är ansvariga för hantering av de personuppgifter du lämnar till oss. För frågor, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud Anna Donné, kontaktuppgifter hittas längst ner.

Definition av personliga data

Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) är en personuppgift all information som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera en fysisk person. Exempel är namn, personnummer, adress, bilder och e-postadress.

GDPR gör också skillnad på vanliga och känsliga uppgifter. Känsliga personuppgifter, såsom personnummer, allergier och uppgifter kopplad till en skyddad identitet, ska organisationer vara extra måna om att skydda.

Läs mer på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida: www.imy.se

Typ av data som samlas in

Beroende på vilka aktiviteter du som medlem är med på, kan vi samla in följande personuppgifter: Namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, allergier och kontaktuppgifter till föräldrar eller anhöriga.

Ibland tar vi bilder och filmer under våra aktiviteter för att minnas vad vi har gjort och för att dokumentera i syfte att visa upp vår verksamhet, exempelvis på vår hemsida eller Facebook-sida. Vi tar inga fotografier eller filmer på dig där du kan identifieras om du ej godkänt detta genom att skriva under ett samtyckesavtal. Ett sådant samtycke har du rätt att när som helst dra tillbaka och då anonymiserar vi dig på alla foton och i alla filmer där du går att identifiera. Du hittar kontaktinfo längst ner om du vill dra tillbaka ett samtycke.

Hantering av data

Uppgift Ändamål med behandlingen Laglig grund
Person­nummer Rapportera deltagare och närvaro till kommun för att fortsätta att få vara en förening. Externt krav
Person­nummer Rapportera deltagare och närvaro till riks- och studieförbund för att få stöd och söka bidrag. Berättigat intresse
Allergier Vara medveten om medlemmars allergier för att kunna genomföra säkra och inkluderande aktiviteter. Samtycke
Bilder, filmer Vi dokumenterar verksamheten för att minnas och i syfte att visa upp vad vi gör. Samtycke
Namn, e‑post­adress,
telefon­nummer (för medlem och anhörig)
Kunna informera medlemmar och anhöriga om program, aktiviteter samt betalning av medlemsavgift. Avtal

Uppgifter som personnummer och allergier sparas inte av oss när de utfört sitt ändamål.

Vilka andra får tillgång

Dina uppgifter behandlas av de ledare inom Equmenia Rotebro som har anledning att ha åtkomst, men i vissa fall behöver vi dela information med en tredje part. Dessa är riksförbundet Equmenia, Scouterna, försäkringsbolag (vid olycksfall), Studieförbundet Bilda, Sollentuna kommun och Nordea. Vi delar inte med oss av personuppgifter till någon tredje part utöver de organisationer som benämns i denna policy. Vi säljer inte era uppgifter till någon.

Om personuppgifter skulle bli stulna eller finns på ett ställe det inte borde finnas så ska styrelsen få reda på detta så att de kan åtgärda problemet.

Dina rättigheter

Du har rättigheter angående dina uppgifter hos oss enligt dataskyddsförordningen. Du kan läsa om dem här: www.imy.se

Några av dina rättigheter är att begära ett utdrag av de uppgifter vi har sparade kopplade till dig, rättelse, komplettering eller uppdatering av dina uppgifter samt radering av vissa eller alla uppgifter.

OBS: Om du önskar att vi raderar alla dina personuppgifter så kan du tyvärr inte fortsätta som medlem i Equmenia Rotebro.

Du har också rätt till att lämna klagomål om oss till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Kontakta gärna oss också ifall du vill göra det så att eventuella problem kan lösas på bästa sätt. Kontakta IMY via e-post här: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kontakt Equmenia Rotebro

Ordförande Equmenia Rotebro: Anna Donné
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 073-516 77 07

Ungdomsledare: Carina Duvell
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 076-048 86 85