trygga-moten-rgb-e1548340742787.png

Genom arbetet med Trygga Möten rustar Scouterna ledare för att våga agera mot mobbning, övergrepp och kränkningar.

 Scouterna vill att det inte ska finnas några övergrepp i samhället.  Vi vill att det överallt ska finnas trygga möten för unga, alltså möten som är helt fria från övergrepp i alla former.

 Trygga Möten är en verksamhet i Scouterna som startade 2005.  Målet är att Scouterna ska vara tryggt, säkert och fritt från övergrepp.  Vi arbetar för detta bland annat genom ledarutbildningen Trygga Möten samt genom att erbjuda stöd och rådgivning till kårer och föräldrar om någon utsätts för övergrepp.  Från och med 2013 är det obligatoriskt för alla scoutledare att utbilda sig i Trygga Möten.

Utbildningen görs tillsammans med Scouternas Folkhögskola.


Utdrag ur Polisens belastningsregister
Alla scoutledarna har redovisat sitt utdrag ur Polisens bela
stningsregister
.
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Doloribus, iure, nulla, molestias, quasi placeat vel ratione ipsum sapiente inventore fuga unde esse autem repudiandae dolorem doloremque eius consectetur aliquid explicabo.
  • Ipsam voluptatibus nesciunt nihil ipsa pariatur laboriosam quas rerum praesentium asperiores porro. Voluptatum veniam ab accusantium! Dolorem, omnis, suscipit corporis cumque quaerat voluptas rerum necessitatibus praesentium ipsa similique voluptatem libero!
  • Adipisci, incidunt praesentium repudiandae reiciendis eaque harum enim quia reprehenderit. Doloribus eum itaque facilis accusantium amet. Excepturi, modi at assumenda fugiat dolores iure esse velit odit ipsum asperiores consequuntur neque.