vimpel-equmenia-crooked.png

Equmeniascout är Equmenias scoutarbete som är anslutet till Scouterna i Sverige och en del av den världsvida scoutrörelsen, cirka 55 miljoner scouter.  Equmeniascout driver scouting på kristen grund där de stora frågorna och det vardagliga livet får plats.  Här får barn och unga möjlighet att upptäcka en tro och lära att respektera varandra.

Som scout är du del av en mindre grupp, en patrull, där du upplever livet och naturen tillsammans med dina scoutkompisar.  Scoutverksamheten är uppdelad i olika avdelningar baserade på barnens ålder.  Du börjar som Spårarscout och sedan blir du Upptäckarscout, Äventyrarscout, Utmanarscout och Roverscout.  Det finns scouting för alla åldrar och det går utmärkt att börja i scouterna oavsett hur gammal man är.

Friluftsliv är en stor del av vår verksamhet.  Det är här man kan få uppleva spännande, långsamma, förundrande, kamratskaps, gemenskaps ögonblick som gör att man utvecklas som människa.

Åldersgrupperna delas upp på ett naturligt sätt som följer barns och ungas utveckling.  Alla utvecklas i olika takt och för att stödja barn och unga i sin utveckling finns en flexibilitet inbyggd i åldersindelningen. Scoutkåren använder den indelning som gör det möjligt att få bästa utveckling för scouten efter kårens, gruppens och individens förutsättningar.

Vårt program bygger bland annat på Lära genom att göra – att man, själv/patrullen, får själv prova olika lösningar och prova igen.  Genom att prata om vad som gått bra och vad som gått dåligt utvecklas barnens kreativa förmåga att lösa uppgifter på ett smidigt sätt.  Samarbets- och problemlösningsförmåga är något som de har nytta av resten av livet, dessutom är det roligare att få göra saker själv än att bara titta på.


  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Doloribus, iure, nulla, molestias, quasi placeat vel ratione ipsum sapiente inventore fuga unde esse autem repudiandae dolorem doloremque eius consectetur aliquid explicabo.
  • Ipsam voluptatibus nesciunt nihil ipsa pariatur laboriosam quas rerum praesentium asperiores porro. Voluptatum veniam ab accusantium! Dolorem, omnis, suscipit corporis cumque quaerat voluptas rerum necessitatibus praesentium ipsa similique voluptatem libero!
  • Adipisci, incidunt praesentium repudiandae reiciendis eaque harum enim quia reprehenderit. Doloribus eum itaque facilis accusantium amet. Excepturi, modi at assumenda fugiat dolores iure esse velit odit ipsum asperiores consequuntur neque.
  • För dig som är roverscout präglas livet många gånger av val. Livsvalen och de oundvikliga uppbrotten från kamrater och familj kan vara besvärliga att hantera. För många roverscouter är det värdefullt att kunna ha kvar kontakten med sina gamla scoutkompisar men som roverscout har du också stora möjligheter att göra projekt med nya roverscoutvänner.