Årsmöte Equmenia Rotebro 2022

Välkommen på årsmöte!

Equmenia Rotebro håller årsmöte torsdagen 10 mars kl. 20.00-ca 21.00.

Plats meddelas senare.

 

Hälsningar styrelsen för Equmenia Rotebro