Spanska sjukan

Det har blivit strängare restriktioner nu.  I genom det har vi sett över vår verksamhet hur vi kan göra den mer Corona säker.  Folkhälsomyndigheten rekommenderar att aktiviteter barn och unga ska fortsätta men att man undviker onödiga fysiska kontakter och att dela vattenflaskor etc.  En viktig del i Folkhälsomyndigheten rekommendationerna är följande:

Friska barn och elever i ett hushåll där någon är sjuk i covid-19 kan gå till förskola, grundskola, fritidshem eller gymnasiesärskola men ska i övrigt följa förhållningsregler. Det innebär till exempel att de inte ska delta i fritidsaktiviteter utanför skolan där det finns smittrisk. Elever i gymnasieskola omfattas normalt av förhållningsregler och ska stanna hemma från skolan. 

Detta innebär om någon i hushållet har verifierats med Covid-19  där barnet bor så ska barnet avstå att delta fritidsaktiviteter, alltså inte komma till scouterna.

Scouternas riksorganisation rekommenderar Stoppa spridningen – inte verksamheten, prova nya vägar istället!

Equmeina ger likadant råd och likaså relaterar till barn och ungdomsidrottens rekommendationer.

Detta innebär att man ska bedriva en Corona säker verksamhet.  Det har föranlett att vi ändrar i programmet och var vi träffas, allt för att säkra upp verksamheten.  Respektive patrulledare meddelar var och hur programmet har förändrats.

Angående Corona-viruset Covid-19.

Situationen med Coronaviruset är fortfarande aktuellt för oss alla.  Vi vill tacka alla för att ni hjälper oss att hålla ut och följa riktlinjerna.

Tyvärr ser vi nu en ökad smittspridning igen, men vi ska göra allt vi kan för att inte bidra till den. Vi tror att scouting behövs ännu mer just nu, när det händer mycket och det är tufft på många sätt.  Vi tror att våra barn och ungdomar behöver en trygg plats i vardagen, när den sociala kontakten utanför hemmet minskar.  Det har varit långa månader av pandemi – och gemenskapen och kompisarna på scouterna är kanske viktigare än någonsin. Scouting gör skillnad!  

Utifrån Scouternas centrala information bedöms det att scouternas verksamhet för scouter födda 2005 eller senare kan fortsätta ha verksamhet utomhus, med ytterligare skärpta regler för ledare.  Därför har vi beslutat att fortsätta med vår verksamhet, så länge det är möjligt. MEN det kräver en del justeringar och att vi är beredda på att agera med kort varsel om förutsättningarna skulle ändras.

Rotebroscoutkår följer noga händelseutvecklingen av Coronaviruset och vi uppmanar er alla att hålla er uppdaterade kring rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och övriga myndigheter.  Scouterna följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.  Vi följer både Scouternas och Equmenias rekommendationer för scoutverksamheten.

Stanna hemma ifall du är sjuk och tänk på handhygienen

Rekommendationen är att alla med symptom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå från fysiskt sociala kontakter som riskerar att sprida smittan vidare.  Det innebär att om någon har symptom, även lindriga sådana, ska denne avstå från att komma till scoutmötena.

Är man det minsta sjuk eller hängig - stanna hemma!  Detta gäller både scoutledare och scouter samt föräldrar som hämtar/lämnar sina barn till vår verksamhet.

 

Detta gäller just nu:

  • Vår lokal scoutverksamhet fortsätter som vanligt i den mån det går, men enskilda möten kan bli inställda.
  • Alla ledare har fått instruktioner om hur de ska hantera hygien och städning extra noga.
  • Hajker - dagshajker utomhus kan genomföras men övernattningar ställs in.

  • Simning - simningstillfällen ställs in.

  • Vi har och kommer att ha alla aktiviter utomhus - alltså kläder efter väder.

Det kan bli så att vi behöver anpassa verksamheten successivt om det behövs.  Hela tiden med barnens och samhällets bästa i åtanke.  Vad som gäller för respektive grupp kring scoutmöten och hajker kommer era scoutledare att skicka ut information om.

För frågor, hör av dig till din scoutledare.

Digital prisutdelning

Den 26 och 27 september genomfördes traditionsenligt Mickeljakten, Silverboken (första tävlingen var 1948-10-03), Kurreskuttet och Silversvansen men på ett lite annorlunda sätt. För att minska risken för smittspridning spreds kontrollerna ut på en större yta och patrullerna startade och slutade på olika platser. Patrullerna uppmanades att hålla avstånd till andra patruller och att sprita händerna vid varje kontroll.
Vi vill tacka alla deltagande scouter för en väl genomförd tävling och en härlig helg på Järvafältet.

 Här är resultaten för 2020:

Rotebrokyrkan och Missionskyrkan Upplands Väsby utlyser tre deltidstjänster med olika inriktning, profil och arbetsplats. Tjänsterna söks var för sig men kan kombineras.
Vardera deltidstjänst uppgår till 30-50% och kan anpassas till kandidaten.

  1. Församlingspedagog / Diakon (Upplands Väsby) – Deltid
  2. Musik och Sångpedagog (Upplands Väsby) – Deltid
  3. Ungdomsledare / Pastor / Diakon scout- och tonår (Rotebro) – Deltid

 

För mer information gå in på Missionskyrkan Upplands Väsby 

Sista ansökningsdag 2020-11-06

Rotebrokyrkan och Missionskyrkan Upplands Väsby

 


Missionskyrkan Upplands Väsby (bildad 1895) med kyrkan (invigd 1974) nära Väsby centrum, har idag drygt 130 medlemmar. Upplands Väsby kommun är en dynamisk och växande kommun med drygt 45.000 invånare mellan Stockholm och Arlanda. Upplands Väsby ligger cirka 3 mil norr om Stockholm, 5 km norr om Rotebro.

Vi, i Missionskyrkan Upplands Väsby, tillsammans med vår Equmeniaförening, har de senaste året gjort en omfattande och värdefull översyn över vår framtid som församling. Många i församlingen har varit med i det arbetet, om hur vi kan fördjupa och växa i uppdraget att göra Kristus känd och trodd i vår kommun och göra oss relevant i en ny tid i storstad för barn-ungdomar och föräldrar. Det har resulterat i att vi söker två deltidstjänster med lite olika profil, varav denna är en av dem.

Vision:

  • Vi söker en medarbetare som kan arbeta med de barn, ungdomar och familjer som finns i församlingen, både de som är medlemmar och de som står församlingen nära. Men också angeläget att nå ut till andra barn, tonåringar och familjer i Upplands Väsby och erbjuda dem meningsfulla och roliga aktiviteter. Det innebär att vägleda till kristen tro och erbjuda en väg in i församlingens gemenskap.
  • Vi tror att ett riktat arbete mot barnfamiljer i Upplands Väsby är ett sätt att göra nytta i samhället och samtidigt berikar vår församling.

 Profil:

• Församlingspedagog / Diakon eller motsvarande
• Gärna tidigare erfarenhet av liknande arbete
• Drivande och självständig
• Bra att bygga relationer och skapa engagemang

Vi har idag:

• Nystartad ”eftis"
• Skatten söndagsskola varannan söndag
• En scoutgrupp, yngre åldrar, som nystartar under hösten
• Barnkör
• 15 ideella ledare.

Arbetsuppgifter:

• Skapa kontakt och bygga relation med de barn/ ungdomar/familjer som finns i vår församling och våra verksamheter. ( T ex. barnkör, språkcafé )
• Bjuda in nya barn, tonåringar och familjer till aktiviteter ( ex ”Eftis”, läxläsning, gruppsamtal med föräldrar, familjescouting, idrott m.m)
• Marknadsföring bland annat genom sociala medier
• Utefter behov forma verksamheter/arrangemang
• Vägleda till kristen tro och gemenskap, ex genom att delta i konfirmationsundervisning
• Engagera och leda ledarna

 Omfattning tjänsten:

• Vi tänker oss 30-40% och kan utformas och anpassas till kandidaten. Också om kandidaten är intresserad av en av de övriga tjänsterna.

Kontaktpersoner:

Liselotte Svensson (ordförande Equmenia), kontakt: email: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.; telefon: 070-7679095
Eva Lenestad (vice ordförande Missionskyrkan) kontakt: email: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.; telefon: 070-4322389

Ansökan:

Skicka ansökan meritförteckning och personligt brev senast den 6/11 Var tydlig med vilken tjänst du söker ”jag söker tjänsten/tjänsterna som….”. Om du söker flera av tjänsterna räcker det men en ansökan.
Till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 


 

Missionskyrkan Upplands Väsby (bildad 1895) med kyrkan (invigd 1974) nära Väsby centrum, har idag drygt 130 medlemmar. Upplands Väsby kommun är en dynamisk och växande kommun med drygt 45.000 invånare mellan Stockholm och Arlanda. Upplands Väsby ligger cirka 3 mil norr om Stockholm, 5 km norr om Rotebro.

Vi, i Missionskyrkan Upplands Väsby, tillsammans med vår Equmeniaförening, har de senaste året gjort en omfattande och värdefull översyn över vår framtid som församling. Många i församlingen har varit med i det arbetet, om hur vi kan fördjupa och växa i uppdraget att göra Kristus känd och trodd i vår kommun och göra oss relevant i en ny tid i storstad för barn-ungdomar och föräldrar. Det har resulterat i att vi söker två deltidstjänster med lite olika profil, varav denna är en av dem.

Vision:

• Vi söker en medarbetare som vill arbeta med sång, musik, och kanske scen och drama med inriktning mot barn och unga. Idag finns en liten barnkör bestående av barn till medlemmar och församlingens vänner. Den önskar vi utveckla vidare så den kan nå fler. Barnmusik- eller musikalgrupper är också möjliga utvecklingsscenarier, t ex SoulChildren. Vi ser vårt musikliv som en framtida självklar aktör i Upplands Väsby kommun där uppbyggandet av instrumental och eller sångundervisning är ett område som kan utvecklas eftersom vi har en centralt belägen kyrka med goda förutsättningar. Vi ser en stor möjlighet för vår blivande medarbetare att använda sin kunskap och sina gåvor att utveckla församlingens utåtriktade verksamhet. Dessutom kan kandidaten successivt på eget initiativ utvidga tjänsten genom att erbjuda sång/musik /scen /drama undervisning och klasser som är avgiftsfinansierad och täcka en intressant niche inom detta område, med kyrkan som bas.

Profil:

• Pedagogutbildning helst från musikhögskola eller motsvarande
• Gärna kompetens inom scen, drama för barn/ungdomar
• Trakterar ett eller flera instrument
• Tidigare erfarenhet av liknande arbete
• Drivande och självständig
• Genom tjänsten naturligt kunna hitta former att integrera mot församlingen och deltagande och därigenom vägleda till kristen tro och gemenskap.
• Bra att bygga relationer och skapa engagemang
• Utöver fast deltidstjänst, ser framtida möjligheter, och vara intresserad av, att bygga upp något nytt avgiftsfinansierat och på så sätt utvidga tjänsten.

Arbetsuppgifter:

• Tillsammans med nuvarande ledare bygga vidare på barnkören
• Välja en intressant repertoar och skapa sång och musik med glädje
• Inventera behov av instrumental- och sångundervisning i närområdet
• Marknadsföring t ex via sociala medier
• Skapa kontakt och bygga relation med de barn/familjer som redan idag finns i vår församling och våra verksamheter.
• Bjuda in nya barn och familjer till musikaktiviteter
• Utefter behov forma verksamheter/arrangemang
• Vara handledare för de ideella ledarna
• Några gånger per termin delta i gudstjänster med musikinslag från gruppernas verksamhet
• Planera och driva musikverksamheten

Vi har idag:

• 3 ledare
• En liten barnkör som vill och behöver utvecklas
• Replokal för band, två pianon, Stage piano, en flygel och en orgel
• Församlingen samarbetar med gospelkör, kammarkör och ”garageband”

Omfattning tjänsten:

• Vi tänker oss 30-40% och kan utformas och kan anpassas till kandidaten. Också om kandidaten är intresserad av en av de övriga tjänsterna.

Kontaktpersoner:

Liselotte Svensson (ordförande Equmenia), kontakt: email: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.; telefon: 070-7679095
Eva Lenestad (vice ordförande Missionskyrkan) kontakt: email: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.; telefon: 070-4322389

Ansökan:

Skicka ansökan meritförteckning och personligt brev senast den 6/11. Var tydlig med vilken tjänst du söker ”jag söker tjänsten/tjänsterna som….”. Om du söker flera av tjänsterna räcker det men en ansökan.
Till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 


 

Rotebro ligger i norra Sollentuna, ca 2 mil norr om Stockholm. Rotebrokyrkans församling är en Equmeniaförsamling med ca 80 medlemmar från olika samfund och bakgrunder. Kyrkan ligger nära Rotebro pendeltågsstation.

Equmenia Rotebro (ER) driver, på uppdrag av församlingen, ett aktivt ungdomsarbete. Idag främst genom scoutverksamheten men även med barnkör och ett för tillfället vilande tonårsarbete. Vi söker dig som vill dela din kristna tro med barn och ungdomar i Rotebro.

Vision:

• Församlingens önskan är att nå de barn och tonåringar som växer upp i vårt närområde och göra kristen tro relevant för dem så vår kyrka blir en plats där man känner sig välkommen och gärna vill vara.

Profil:

• Erfarenhet av scout/friluftsliv och tonårsverksamhet.
• Vi kräver ingen specifik utbildning men det är meriterande med pastors-, diakonutbildning eller utbildning för att arbeta med barn och ungdom.
• Vilja kommunicera med föräldrar och församlingar i närområdet.

Arbetsuppgifter:

• Arbetets fokus är barn, tonåringar, unga vuxna och eventuellt konfirmationsundervisning.
• Du kommer att arbeta tillsammans med församlingens pastor och ideella samt samarbeta med ungdomsledare i de andra kyrkorna i vårt närområde.
• Scout, förberedelse för samtliga grupper vid behov. Deltagande i den grupp som har behov.
• Tonår. Starta upp och vara kontinuiteten.
• Administration runt samtliga grupper, bl.a. att hålla hemsida och facebook uppdaterat.
• Eventuellt förstärka barnkören
• Medverka vid de gudstjänster som ER har ansvar för.

Vi har idag:

• Ca 50 st. scouter och 12 st. ledare
• Barnkör med en ledare

Omfattning tjänsten:

• Vi tänker oss 40–50%. Arbetsuppgifterna kommer att utformas och anpassas tillsammans med den anställde. Vi vill gärna att du går Equmeniakyrkans Ungdomsledarutbildning under tiden du jobbar hos oss för att få inspiration, vägledning och personlig utveckling.
• Vi tänker oss tillträde tidigast januari 2021

Kontaktpersoner:

Anna Donné, ordförande ER, mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., telefon: 073-5167707
Jonathan Fridstrand, kårchef, mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., telefon: 073-4011700

Ansökan:

Skicka ansökan meritförteckning och personligt brev senast den 6/11. Var tydlig med vilken tjänst du söker ”jag söker tjänsten/tjänsterna som….”. Om du söker flera av tjänsterna räcker det men en ansökan och skickas till samma mailadress:
Till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.