Coronaviruset är fortfarande aktuellt för oss alla

Angående Corona-viruset Covid-19.

Situationen med Coronaviruset är fortfarande aktuellt för oss alla.  Vi vill tacka alla för att ni hjälper oss att hålla ut och följa riktlinjerna.

Tyvärr ser vi nu en ökad smittspridning igen, men vi ska göra allt vi kan för att inte bidra till den. Vi tror att scouting behövs ännu mer just nu, när det händer mycket och det är tufft på många sätt.  Vi tror att våra barn och ungdomar behöver en trygg plats i vardagen, när den sociala kontakten utanför hemmet minskar.  Det har varit långa månader av pandemi – och gemenskapen och kompisarna på scouterna är kanske viktigare än någonsin. Scouting gör skillnad!  

Utifrån Scouternas centrala information bedöms det att scouternas verksamhet för scouter födda 2005 eller senare kan fortsätta ha verksamhet utomhus, med ytterligare skärpta regler för ledare.  Därför har vi beslutat att fortsätta med vår verksamhet, så länge det är möjligt. MEN det kräver en del justeringar och att vi är beredda på att agera med kort varsel om förutsättningarna skulle ändras.

Rotebroscoutkår följer noga händelseutvecklingen av Coronaviruset och vi uppmanar er alla att hålla er uppdaterade kring rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och övriga myndigheter.  Scouterna följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.  Vi följer både Scouternas och Equmenias rekommendationer för scoutverksamheten.

Stanna hemma ifall du är sjuk och tänk på handhygienen

Rekommendationen är att alla med symptom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå från fysiskt sociala kontakter som riskerar att sprida smittan vidare.  Det innebär att om någon har symptom, även lindriga sådana, ska denne avstå från att komma till scoutmötena.

Är man det minsta sjuk eller hängig - stanna hemma!  Detta gäller både scoutledare och scouter samt föräldrar som hämtar/lämnar sina barn till vår verksamhet.

 

Detta gäller just nu:

  • Vår lokal scoutverksamhet fortsätter som vanligt i den mån det går, men enskilda möten kan bli inställda.
  • Alla ledare har fått instruktioner om hur de ska hantera hygien och städning extra noga.
  • Hajker - dagshajker utomhus kan genomföras men övernattningar ställs in.

  • Simning - simningstillfällen ställs in.

  • Vi har och kommer att ha alla aktiviter utomhus - alltså kläder efter väder.

Det kan bli så att vi behöver anpassa verksamheten successivt om det behövs.  Hela tiden med barnens och samhällets bästa i åtanke.  Vad som gäller för respektive grupp kring scoutmöten och hajker kommer era scoutledare att skicka ut information om.

För frågor, hör av dig till din scoutledare.