Strängare Covid-19 rekommendationer

Det har blivit strängare restriktioner nu.  I genom det har vi sett över vår verksamhet hur vi kan göra den mer Corona säker.  Folkhälsomyndigheten rekommenderar att aktiviteter barn och unga ska fortsätta men att man undviker onödiga fysiska kontakter och att dela vattenflaskor etc.  En viktig del i Folkhälsomyndigheten rekommendationerna är följande:

Friska barn och elever i ett hushåll där någon är sjuk i covid-19 kan gå till förskola, grundskola, fritidshem eller gymnasiesärskola men ska i övrigt följa förhållningsregler. Det innebär till exempel att de inte ska delta i fritidsaktiviteter utanför skolan där det finns smittrisk. Elever i gymnasieskola omfattas normalt av förhållningsregler och ska stanna hemma från skolan. 

Detta innebär om någon i hushållet har verifierats med Covid-19  där barnet bor så ska barnet avstå att delta fritidsaktiviteter, alltså inte komma till scouterna.

Scouternas riksorganisation rekommenderar Stoppa spridningen – inte verksamheten, prova nya vägar istället!

Equmeina ger likadant råd och likaså relaterar till barn och ungdomsidrottens rekommendationer.

Detta innebär att man ska bedriva en Corona säker verksamhet.  Det har föranlett att vi ändrar i programmet och var vi träffas, allt för att säkra upp verksamheten.  Respektive patrulledare meddelar var och hur programmet har förändrats.